गोकर्णेश्वोर नगरपालिकाको न्यायीक समिति द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधिहरुको लागी राखिएको मुलुकी देवानीको (संहिता) ऐन २०७४ सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम २०७५/०६/०४