आज मिति २०७४/१२/२९ गते बिहान ८ बजे स्टपोल स्कुलमा सबै सामुदायिक विध्यालय (१२) र संस्थागत विध्यालय(६९) को गोकर्णेश्वोर नगरपालिकामा पहिलो पटक नगरस्तरीयबाट कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन जसमाकूल बिध्यार्थी को संख्या २७६१ थियो /