गोकर्णेस्वोर नगरपालिका भित्र रहेका संघ सस्थाहरुको लागि क्ष्मता बिकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम