FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

यस नागरिक वडापत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयले नगरबासिहरुलाई नगरपालिका कार्यालयबाट र नगरपालिका वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने मुख्य सेवा, सेवा वापत लाग्ने दस्तुर, समय र जिम्मेवार/सम्पर्क व्यक्ति तथा शाखाको विवरणहरु उल्लेख गरिएको छ। 

नागरिक वडापत्र हेर्नको लागि कृपया तल रहेको 'नागरिक वडापत्र'मा क्लिक गर्नुहोला।