मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा फोटो खिच्ने कार्यको बारेमा