FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

वडा नं. ४ माइती नेपाल सडक मा ढल निर्माण सहित कालोपत्रेको ई-बिडिंग सम्बन्धि सूचना

सडक मर्मत तथा स्तर उन्नति सम्बन्धि सूचना ।।।

बेरोजगार दर्ताको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

बेरोजगार फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा

मेलमिलापकर्ता सुचिदर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना