FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विपद सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (DIMS) सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा

बेरोजगार निवेदन संकलन सम्बन्धमा(न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे)

नगरस्तरीय आधारभूत तह उत्तीर्ण परिक्षको केन्द्र कायम गरिएको बारे।

विषेशज्ञ स्वास्थ्य जाच संचालन सम्बन्धमा ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका,  वडा नं.

पुननिर्माण कार्ययोजना (action plan) र पालिकाको पाश्र्वचित्र (profile) अध्यावधिक सम्बन्धमा

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा