FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कियर गिबर तालिम सम्बन्धमा |

तालिम लिनको लागि आवस्यक न्युनतम योग्यता 
१)नेपालि नागरिकताको प्रतिलिपि
२)पासपोर्ट साइजको ओफोटो २ प्रति
३)जापानिज भाषाको तह JLPT N3 या NAT Test 3Q उतीर्ण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४)उमेर १८ बर्ष देखि ४८ बर्स सम्मको हुनु पर्ने छ |

तेस्रो नगर सभा तथा समिक्षा बैठक सम्बन्धमा

आ.व. २०७५/७६ को लागि ढुंगा गिट्टी, बालुवा, माटो लगायतको कर तथा शुल्क संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आवह्वानको सूचना |

स्वास्थ्य परिक्षण क्याम्पको लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा

सडक मर्मत सम्बन्धि सूचना ।

घर नक्सा अभिलेखीकरण / अध्यावधिक स्थगन गरिएको सम्बन्धमा