FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घर जग्गा अभिलेखिकरण / अध्यावधिक सम्बन्धी सुचना

शिक्षण संस्था बिदा तथा शिक्षण संस्थाका सबारी साधन नाचालाउन हुन

स्टेशनरी सामान सप्लाई तथा छपाई कार्य सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ( आर्थिक एेेन र बिनियोजन एेेन, २०७५ समेत ) आ.व. २०७५/०७६

लेखापरीक्षण सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

सब ईन्जिनियरको अन्तर्वातामा उपस्थित हुने सूचना |