FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत करार सेवामा छनौट गरिएको बारे सूचना

खुल्ला दिसा मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम

सूचना सूचना सूचना

सूचना प्रबिधिअधिकृत करार सेवा मा अन्तरबार्तसम्बन्धी संसोधित सूचना

घर जग्गा कर तथा ब्यबसाय कर बुझाउने र फुटपाथअतिक्रमण हटाउने बारे सूचना

योजना सम्झौता सम्बन्धी सूचना