FAQs Complain Problems

डोर हाजिरमा ३ महिनाका लागि राजश्व संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि काम गर्न पद संख्या थप गरी निवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरिएको बारेको सूचना मनोपरमर्श सेवा सम्बन्धमा ।