FAQs Complain Problems

६० देखि ६४ वर्षको उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाईरस विरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना।