FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

बेरोजगार निवेदन संकलन सम्बन्धमा(न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे)

नगरस्तरीय आधारभूत तह उत्तीर्ण परिक्षको केन्द्र कायम गरिएको बारे।

विषेशज्ञ स्वास्थ्य जाच संचालन सम्बन्धमा ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका,  वडा नं.

पुननिर्माण कार्ययोजना (action plan) र पालिकाको पाश्र्वचित्र (profile) अध्यावधिक सम्बन्धमा

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा