FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बाटो विस्तार गर्ने क्रममा आवश्यक सहयोग गर्नुहुन सबै नगरबसिहरुमा अपिल गर्दछु । नगर प्रमुख

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले निम्नानुसारको कामकाज गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।।।।।।

भू सेवा स्थापना सम्बन्धि सूचना

सार्वजनीक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना