FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

रसायनिक मल अनुदानको लागि सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सूचना.....

PCR Test को लागि स्वाब संकलन सम्बन्धी सूचना !!

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना !!

COVID-19 Update

डोर हाजिरमा ३ महिनाका लागि राजश्व संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि काम गर्न पद संख्या थप गरी निवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरिएको बारेको सूचना मनोपरमर्श सेवा सम्बन्धमा ।