FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

वर्षे घास माग सम्बन्धमा

आ.व.जेष्ठ मसान्त सम्मको आय व्याय विवरण

बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा !!

पुनःनिर्माणको अन्तिम समयमा अवधि सम्बन्धमा ।

संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना !!