FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घासको बिउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

गणक र सुपरिवेक्षकको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

मतदाता नामावली अधावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

नगरस्तरीय आधारभूत तह (कक्षा ८) उतीर्ण परिक्षाको कार्यतालिका निर्धारण सम्बन्धमा ।

असिना पानीले गर्दा धान तथा तरकारी बाली क्षति भएका कृषकहरुलाई राहत लिन आउने बारे सूचना ।