FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

USG Machine खरिद गर्ने कार्य सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्व्हानको सूचना !!

खरिद कार्य सम्वन्धी वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !!!

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।