FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी करार सेवाको पदपूर्तिका लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षणमा सहभागी हुने बारेको दोश्रो पटकको सूचना