FAQs Complain Problems

M.I.S Operator करार पदको दोश्रो बैकल्पिक सुचीमा रहेका उम्मेदवारले नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेका सूचना ।