FAQs Complain Problems

सम्पर्क

ठेगाना: बागमती प्रदेश, जोरपाटी, काठमाडौँ, नेपाल

फोन नं:  +९७७  १  ४९१४११४,  +९७७  १  ४९१४११५ 

फ्याक्स: +९७७  १  ४९१४११६

ईमेल: gokarneshwormun@gmail.com

टोल फ्री नं:१६६००१३७८८८

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फारम भर्नुहोला !